Newsletter


Zapisz się
na newsletter

Prosze wprowadzić swój adres e-mail:


Subskrybowanie newslettera EBEJOT pozwoli Panu/Pani na otrzymywanie najnowszych informacji związanych z realizacją inwestycji oraz informacji o samej spółce. Otrzyma Pan/Pani także informacje o aktualnych promocjach i specjalnych ofertach mieszkań.

Zapisując się na newsletter:
Zgodnie z Ustawą Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 r. poz. 922) wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie adresu email przez spółkę P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 48 lok. 269 jak również przez podmioty współpracujące z EBEJOT w celach marketingowych.

W związku z Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie oferty handlowej, materiałów reklamowych oraz aktualnych informacji o P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o. S.K.A. i podmiotach współpracujących za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyraża Pan/Pani zgodę na korzystanie przez spółkę P.I.B. EBEJOT Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 48 lok. 269 jak również przez podmioty współpracujące z EBEJOT z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego zgodnie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Zawsze może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania newslettera (na dwa sposoby) poprzez:
1. Wysłanie maila z prośbą o wypisanie na adres:
2. Zawsze po otrzymaniu newslettera, klikając na link rezygnacji znajdujący się na dole wiadomości.